Ved at klikke på "Accepter alle cookies" accepterer du, at der gemmes cookies på din enhed for at forbedre webstedets navigation, analysere webstedets brug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.

ROBUSTE UNGE
I FRITIDEN

(10-18 år)

MOT SPORTS- OG FRITIDSKLUBBER

Fællesskab og sammenhold spiller en central rolle i at skabe kvalitet i sports- og fritidsoplevelser. Den sociale kontekst er påvist som værende central for både sport-commitment, fastholdelse, drive/engagering i sportsgrenen og for lysten til at yde sit bedste. Børn og unge engagerer sig typisk i sport for at kultivere en fornemmelse af tilhørsforhold og for at få venner – det er sjældent at engagementet alene skyldes selve sportsgrenen. Ønsker sports- og fritidsklubber at tiltrække- og fastholde unge medlemmer, er det således afgørende at slå sig op på at være en fællesskabende arena.​

76%

Unge i alderen 16-18 siger at MOT har hjulpet dem til at fokusere på fællesskabet (MOT-undersøgelsen 2022)

9%

Børn og unge er stoppet til en fritidsaktivitet udelukkende pga. mobning (Center for ungdomsforskning 2021)

DET TILBYDER
VI KLUBBEN

PROGRAMMET

Et fuldt program med øvelser, værktøjer og manuskripter til alle moduler, så MOT-coachen ikke skal bruge tid på at sammensætte relevant og evidensbaseret indhold. ​ Modulerne: korte “opvarmnings”-moduler inden træning/klubtid, længere moduler inkl. workshops til træningslejre, hjemmetræninger, motivationsvideoer med ambassadører.

UDDANNELSE OG OPLÆG

Uddannelse af MOT-coach: 2 dage m. certificering.​ Oplæg for hele klubben inkl. forældre. ​ Årlig ILD samling: Foredrag og inspiration for alle coaches. ​ Effektmåling gennem MOT-undersøgelse​ Netværksmøder med andre klubber​ Årligt evalueringsmøde med MOT Danmark

forebyggende samarbejde

Man kan ikke opbygge en stærk kultur med et quickfix.
Siden 1997, hvor 4 topidrætsudøvere fik ideen til MOT, har vi udviklet programmer, der styrker unges robusthed mod mentale udfordringer, mobning og mistrivsel.​

konkrete værktøjer

Vi uddanner de unges forbilleder i klubben til at træne de unge i at mestre livet gennem vores 3 værdier: mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej.​Vi møder de unge, når de kommer til træning, træner hjemme eller er på træningslejre eller stævner, og vi inkluderer selvfølgelig hele klubben og forældrene med oplæg og værktøjer til at blive de unges støttespillere.

Jeg kan da godt lide at vinde! Det betyder jo at jeg har gjort noget rigtigt i min træning, men med MOT har jeg lært at det ikke er særlig fedt at vinde, hvis man ikke er en del af et godt hold, man kan dele sejren og glæden med.

(16-årig sportsudøver fra pilotprojekt MOT i sportsklubben)

rekruttering af mot team

Når en klub indgår et samarbejde med MOT uddanner vi 1-3 MOT-coaches alt efter klubbens størrelse. Dette sker på en 2 dages uddannelse med alt betalt. Der kan uddannes MOT-coaches hvert år, hvis det bliver nødvendigt.
Det er vigtigt med opbakning til coachene og derfor er der i opstartsperioden et oplæg fra MOT, der informerer klubben bredt, så alle er klar til at støtte op om MOT og de unge.

mot coach
MOT-coachen er en voksen rollemodel, de unge respekterer og har en god relation til. Det kan være en træner, en frivillig i klubben, en forælder eller en helt fjerde. Det vigtigste er, at det er en, de kan regne med og som gider de unge på en oprigtig og troværdig måde.
klubben
Klubbens opbakning til MOT-coachen og de unge er essentiel. Det er vigtigt at huske, at MOT er kulturskabende og derfor har det endnu større effekt hos de unge, når de møder opbakningen bredt. Der vil blive tilbudt oplæg til klubben fra MOT's side, som bl.a. giver alle nemme og enkle værktøjer til at støtte de unge i målet på at blive mere modige.
forældre
Forældres tilgang og opbakning til de unges fritidsaktivitet er af stor betydning for de unges motivation og fastholdelse. Vi ved, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men vi ved også at det kan være udfordrende at navigere i, hvordan man støtter op på den bedste måde. Derfor bliver der inviteret til oplæg fra MOT, som bl.a. byder på nemme og enkle værktøjer til at støtte de unge i at få mere mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej.

hvad tilbyder vi klubben?

Fast program
 • Et fuldendt og gennemprøvet program med øvelser, værktøjer og manuskripter til alle moduler, så MOT-coachen ikke skal bruge tid på at sammensætte forløb og aktiviteter.
 • Fritids- og Sportklubbens program: 15 "opvarmnings"-moduler à 20-30 min, 6 træningslejre-moduler inkl. workshops á 2,5 timer og 10 hjemmetræninger á 15 minutter. Modulerne planlægges efter behov med vejledning fra MOT.
Uddannelse og vidensdeling
 • Uddannelse af MOT-coach (2 dage med fuld forplejning).
 • Øvrig uddannelse hvert år ved udskiftning af personale.
 • Årlig ILD samling: Foredrag og inspiration for alle coaches.
 • Effektmåling gennem MOT-undersøgelse.
 • Online eller fysiske netværksmøder med andre klubber.
 • Oplæg fra MOT til klubben og forældre.
Kampagner og aktiviteter
 • Hej-kampagnen: Kampagne med fokus på inklusion.
 • Drømmeperioden: Tiltag der hjælper flere til at følge deres drømme og lære af processen.
 • MOT-festival for alle med MOT inkl. forældre.
 • Ambassadør-aktiviteter: kampe, foredrag, oplæg, Instagram posts, MOT-festival ...
 • Merchandise: Coach-kit og startgave til alle med MOT.

skal din Klub også have mod på dagsordenen?

kontakt os
kontakt os

Uanset om du er leder, lærer, træner, ung eller forælder, er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre om mulighederne for at få MOT på din skole eller i din klub.
Vi har god erfaring med at tage fat i beslutningstagere på opfordring fra jer.

kontakt os