Hvad er mot?

mot betyder mod

Konceptet MOT, som betyder mod på dansk, stammer fra Norge, der er langt fremme, når det gælder unges trivsel. Siden 1997 har vi trænet unge i at vise mod for at styrke deres robusthed og fællesskaber. I 2013 kom NGO'en MOT til Danmark, og i dag samarbejder vi med mere end 100 danske skoler, uddannelsesinstitutioner og klubber over hele landet.

Sæt mod på skemaet

Mange trivselsindsatser har fokus på at symptombehandle og reparere de unge. I MOT vil vi i stedet ruste de unge til at klare deres egne problemer. Derfor arbejder vi forebyggende og kontinuerligt med at træne de unge i mod gennem deres uddannelse. Og trivselsmålingerne viser, at det virker.

(01)
Mod til at leve
(02)
Mod til at vise omsorg
(03)
Mod til at sige nej

Mod er menneskets vigtigste egenskab, da det er modet, der udvikler alle andre egenskaber

Aristoteles

Vores programmer

Siden 1997 har vi udviklet trivselsprogrammer for skoler og uddannelser, der sætter mod på skemaet. Vi træner unge i at vise mod for at styrke deres mentale modstandskraft og forebygge mobning og mistrivsel.

MOT udskoling

Fast årligt program for unge i 7.-10. klasse, samt specialklasser og efterskoler

Læs mere
MOT UNGDOMSUDDANNELSER

2-3 årigt program for unge på gymnasium eller erhvervsuddannelse

Læs mere
MOT SPORTS- OG FRITIDSKLUBBER

Fleksibelt program for unge i sports- og fritidsklubber

Læs mere

Vi drømmer om

Vi drømmer om at skabe et tryggere og mere inkluderende samfund. Et samfund hvor ingen føler sig alene, og hvor alle har modet til at sætte grænser for sig selv, hjælpe andre og udleve sine drømme. Et samfund,
hvor vi bekæmper ensomhed, stress, kriminalitet, misbrug og vold med robusthed, fællesskaber og livskvalitet for alle.

For at opnå denne drøm må vi starte med de unge. Derfor arbejder MOT proaktivt for at styrke unges robusthed, mod og livsmestring. MOT bygger selvbevidste unge, der mestrer at håndtere udfordringer og dilemmaer i livet. MOT har en positiv tilgang med fokus på muligheder og det hele menneske.

Teoretisk Fundament

For at styrke elevernes robusthed udvikles Robuste Unges aktiviteter og metaforer kontinuerligt med afsæt i tre komplimenterende pædagogiske perspektiver:   

Social læringsteori
I følge Albert Banduras social-kognitive læringsteori er menneskers adfærd mere påvirket af “vigtige” andre end af vores viden og intentioner. Vores handlinger og beslutninger er altså influeret af, hvordan andres handlinger og beslutninger modtages i et givent miljø (Grusec, 1992).  

Self-efficacy
Mestringstro, eller self-efficacy, refererer til menneskers tro på, at vi har, hvad der skal til for at håndtere en given situation tilfredsstillende. Ifølge forskning har vores grad af mestringstro blandt andet en afgørende betydning for vores motivation og vedholdenhed, og det vil spille ind hver gang, vi træffer et af livets mange valg (Norman, 2000).  

Relationskompetence og fællesskabende didaktik
I en lærer-elev-relation, hvor eleven er overbevist om, at læreren vil dem det bedste, får eleven lyst til at engagere sig i opgaverne og til at spejle lærerens måde at agere omsorgsfuldt og respektfuldt (Klinge, 2018). MOT Danmark rekrutterer kun MOT-coaches, som er klar på at møde eleverne i øjenhøjde, og som bestræber sig på at skabe relationer, hvor eleven føler sig set og anerkendt.

skal din skole også have mod på skemaet?

kontakt os
kontakt os

Uanset om du er leder, lærer, træner, ung eller forælder, er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre om mulighederne for at få MOT på din skole eller i din klub.
Vi har god erfaring med at tage fat i beslutningstagere på opfordring fra jer.

kontakt os
Ved at klikke på "Accepter alle cookies" accepterer du, at der gemmes cookies på din enhed for at forbedre webstedets navigation, analysere webstedets brug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.