Elever på EUD/EUX Business på EUC Nord følger fastlagte MOT-moduler, hvor de øver og træner sig i at tro på sig selv og hinanden og være mere modige.

Frafald minimeret – nu satser EUC Nord yderligere på MOT

Siden august 2023 har elever på EUD/EUX Business på EUC Nord fulgt fastlagte MOT-moduler, hvor de har øvet og trænet sig i at tro på sig selv og hinanden og være mere modige. De positive resultater får nu ledelsen til at udbrede MOT til flere studielinjer og uddanne egne MOT-coaches.

Siden august 2023 har omkring 40 elever fordelt på EUD/EUX Business på EUC Nord i Hjørring fulgt fastlagte MOT-moduler i løbet af hele skoleåret. MOT-modulerne er en del af pilotprojektet: Mod på EUD, som er støttet af Tuborgfondet og forløber over 2 år. Projektet er sat i søen for at undersøge om skemalagte forløb, der målrettet arbejder med at styrke og udvikle elevernes modighed, bidrager til bedre sammenhold i klasserne, øget trivsel og højere gennemførselsprocent.

Efter godt et år med 8 MOT-forløb på skemaet i 6 forskellige klasser, er ledelsen på EUD/EUX Business på EUC Nord ikke i tvivl om, at MOT både har en positiv udviklende effekt på eleverne, og at de fastlagte programmer og øvelser understøtter en bedre lærerstyring.  

“I vores lærerteam omkring pilotprojektet er vi ikke i tvivl om, at MOT har en positiv effekt på trivslen på skolen og på klassefællesskabet. Det bekræfter både vores egne observationer og den eksterne evaluering. Lærerne omkring MOT-klasserne oplever, at øvelserne er selvforstærkende hos de unge, og de ser elever, som ændrer adfærd og simpelthen vokser af at være med i MOT-modulerne. Helt overordnet kan vi se, at frafaldet udelukkende med manglende trivsel som årsag stort set er elimineret,” fortæller Henrik Brandt, som er uddannelseskoordinator og studieleder på EUD/EUX Business på EUC Nord. 

Udover en bedre trivsel på skolen fortæller både elever og lærere, at MOT har skabt en stærkere fællesskabsfølelse, kommunikationen er blevet bedre, eleverne byder mere ind i undervisningen og generelt er man mere åben og villig til at afprøve nye gruppekonstellationer.

Om alle de positive effekter er opstået på baggrund af pilotprojektet alene, kan Henrik Brandt ikke bekræfte, men han fastslår, at MOT har medført en anden tilgang til trivselsarbejdet på EUC Nord.

“Vi tog MOT ind i erkendelsen af, at vi er nødt til at gøre noget ekstra for de unge og for at skabe en stærkere tilknytning til skolen på EUD/EUX Business og til klassefællesskabet. Skolen skal ikke kun være et sted, der er hyggeligt, når det lige passer ind i elevernes planer. Samtidig skal vi huske på, at mange af de unge, vi møder, var meget isoleret under corona, og det stiller nogle andre krav til vores tilgang til trivselsarbejdet. Her har MOT’s træningsprogrammer og redskaber ramt de unge på en mere inkluderende og lærerig måde end de tiltag, vi ellers arbejder med,” forklarer Henrik Brandt.

Fra 40 til 210 elever  

Set i lyset af de positive resultater har ledelsen besluttet, at MOT fremadrettet skal være en fast del af undervisningen og udbredes til endnu flere studielinjer. Så udover pilotprojektet, som kører videre på EUX/EUD næste skoleår, skal MOT også implementeres på EUC Nords handelsgymnasiale linje, hvor i første omgang seks 1. g klasser skal arbejde med MOT. Det betyder, at ca. 170 kommende 1. g’er kan se frem til også at skulle træne deres modighed, når de starter på EUC Nord efter sommerferien.

Det bliver skolens eget fagpersonale på EUD/EUX og HHX, der står for undervisningen fremadrettet. Til september skal 9 lærere og ledere uddannes til at være MOT-coach eller MOT-koordinator, og det er alle lærere, der selv har ønsket at tage MOT-coach rollen på sig.  

“Det er virkelig godt, at så mange ønsker at blive uddannet og klædt på. En af de ting vi har lært i løbet af det første år med MOT er nemlig, at det er vigtigt, at det er vores egne lærere, der kender indgående til MOT-undervisningen, fordi de har relationen til eleverne. På den måde får vi forhåbentligt også lettere ved at integrere MOT-begreberne i den øvrige undervisning og generelt på hele skolen. Så nu går vi all-in, og vi glæder os rigtig meget,” slutter Henrik Brandt.

At EUD/EUX Business og HHX på EUC Nord går all-in på at udbrede MOT på alle årgange, understreger også skolens planer om at indrette lokaler, der ikke kun er forberedt til MOT-undervisning, men i det hele taget inkluderende undervisning i anderledes rammer.

Ved at klikke på "Accepter alle cookies" accepterer du, at der gemmes cookies på din enhed for at forbedre webstedets navigation, analysere webstedets brug og hjælpe med vores markedsføringsindsats. Se vores Privatlivspolitik for mere information.